Learning Management System - LMS

Learning management system (dále LMS) je systém, který umožňuje realizovat e-learningovou formu výuky. LMS zajistí organizaci a administraci výuky e-learningového kurzu, dále může zajistit samotnou tvorbu kurzu.

Základní funkce LMS:

  • evidence a správa studentů
  • testování a hodnocení studentů
  • správa výukových kurzů a studijních plánů
  • možnost tvorby výukových kurzů pomocí autorských nástrojů (přímo v LMS)
  • možnost úkládat výukový obsah (prezentace, videa, dokumenty, PDF, apod.)
  • možnost komunikovat s účastníky kurzu pomocí nástrojů (diskusní fóra, chaty, atd.)

Dva druhy vzdělávacích LMS systémů:

  • komerční LMS
  • volně dostupný („Open Source") LMS systém

Zásadní rozdíl mezi komerčními a volně dostupnými e-learningovými systémy, jak už jejich označení napovídají, spočívá ve financování. U komerčních e-learningových systémů se hradí licenční poplatek v závislosti na počtu kurzů a uživatelských účtů. Naproti tomu volně dostupné systémy jsou zdarma.

Naše firma PC HELP, a.s. používá LMS systém Moodle, který se také řadí mezi volně dostupný software. Tento systém jsme zvolili nejen kvůli finanční nenáročnosti, ale i kvůli jeho jednoduchému ovládání, přehlednosti a komplexnosti. Kvalitu LMS Moodle dokládá i fakt, že patří mezi nejrozšířenější LMS systémy nejen v ČR, ale i ve světě.

Nahoru