Národní centrum bezpečnějšího internetu

KPBIPodobně jako automobily nebo telefony i internet patří k výdobytkům, které zásadně změnily náš život. Víme však o něm dost?

Internet má na nás velký vliv. Někteří z nás s ním pracují téměř každodenně. Zjednodušuje nám život, poskytuje nám prakticky všechny informace, umožňuje nám nakupovat bez vycházení z domu nebo být v kontaktu s lidmi daleko od nás. Má však také svá rizika, která se rozšiřují zejména v posledních letech díky začleňování sociálních sítí a jiných interaktivních prvků do internetové sítě. Proto nestačí s internetem pouze „umět pracovat“, musíme mu také mentálně porozumět. Tuto myšlenku si vzaly za cíl kraje a pod hlavičkou Asociace krajů České republiky společně s dalšími partnery vytvořily vzdělávací projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI). A jak jinak zvyšovat informovanost o internetu než prostřednictvím něj.

Na e-learningovém portálu jsou kurzy, které seznamují čtenáře s důležitými fakty, vysvětlují pojmy a principy fungování internetu, ukazují příběhy ze života, varují před nebezpečnými postupy a radí, jak postupovat v daných případech, nebo kam se obrátit pro pomoc. Obsah kurzů i jejich forma jsou přizpůsobeny skupinám, kterým jsou určeny – např. děti a studenti, rodiče a dospělí, pedagogové a další. Na konci kurzu si čtenáři mohou v kvízu otestovat, co si zapamatovali.

Výhodou e-learningového vzdělávání je právě internetové prostředí. Kurzy jsou přístupné kdykoliv a téměř odkudkoliv, umožňují přehledné uspořádání, mimo textů používají i další sdělovací prostředky, jako obrázky, schémata, videa či audio komentáře. Čtenář se může velmi rychle a bez složitého vyhledávání vrátit na začátek nebo jiné libovolné místo.

 

Něco málo z technického pohledu a statistik …

Vzdělávací portál KPBI byl vytvořen standardními nástroji LMS Moodle, pouze registrace byla přizpůsobena na míru.

 

Studijní materiály pro veřejnost jsou na portálu přístupné i bez registrace. Jakmile se někdo rozhodne zaregistrovat se, může tak automaticky vstoupit do své skupiny, ke svým kvízům a dalším materiálům. Po úspěsném absolvování kvízu si může studující vygenerovat diplom.

 

Zástupcům jednotlivých krajů LMS Moodle nabízí detailní přehledy o tom, kolik bylo úspěšných studentů a jakých školách.

 

Do portálu se od června do poloviny listopadu 2015 registrovalo více než 21 tisíc uživatelů, z nichž 8.837 úspěšně dokončilo kvíz a zapojilo se tak do soutěže „pro děti a studenty“ o zajímavé a hodnotné ceny.

 

„Velkou roli v letošním ročníku projektu Kraje pro bezpečný internet sehrál technologický partner, společnost PC HELP, a.s. Díky němu se podařilo nastavit jednoduché, přehledné a zároveň plně funkční řešení, které přesně splňuje naše představy. Během roku jsme aplikaci nad prostředím LMS Moodle doplňovali a upravovali s ohledem na další cílové skupiny a další funkcionality a jsem skutečně rád za profesionální přístup konzultantů PC HELPu. “, říká vedoucí projektu Tomáš Marek z Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Projekt KPBI se bude i nadále rozvíjet. Na rok 2016 je naplánováno mnoho zajímavých nápadů a rozšíření problematiky bezpečnosti práce s internetem. Nadále se bude také vylepšovat formát a prostředí pro uživatele.

Portál je dostupný na adrese http://elearning.ecrime.cz/.

Kategorie

Firmy, Veřejná správa

Sdílet