Firemní vzdělávání

Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je nutné pro dlouhodobý rozvoj firmy – jak ale udržet výdaje na vzdělávání na rozumné míře a nastavit systém vzdělávání tak, aby byla zajištěna návratnost investic?

Modul Vzdělávání systému plusPortal je nadstavba pro LMS Moodle a umožňuje aktivní zapojení zaměstnanců do celého procesu vzdělávání:

 • Plán vzdělávání zaměstnanců
 • Sledování nákladů za školení
 • E-learning - školení přes internet
 • Evidence požadavků na vzdělávání
 • Zlepšení motivace zaměstnanců
 • Usnadnění firemního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců

Přehled důležitých funkcí:

 • Shromažďování požadavků (co a koho je třeba školit)
 • Příprava kalendáře (plánu) vzdělávacích aktivit pro danou sezónu na základě shromážděných požadavků
 • Výběr vhodných dodavatelů akcí (interní a externí), provázání se serverem EDUMENU.CZ
 • Různé typy vzdělávacích aktivit, kurzy, výuka, e-learning, stáže, webináře, apod.
 • Propojení s e-learningovým systémem LMS Moodle v případě e-learningových vzdělávacích akcí
 • Vytváření nabídek školení pro zaměstnance a jejich vystavování na webu, hlídání lhůty pro objednávání
 • Různé způsoby rozdělování účastníků na vypsané termíny, tvorba prezenčních listin
 • Evidence dokladů na vzdělávání, rozpočet a sledování nákladů na zaměstnance, oddělení, akci
 • Formuláře pro hodnocení akcí (elektronické/papírové), hodnocení akcí
 • Záznam o vzdělávání pro každého zaměstnance, propojení na kartu zaměstnance
 • Kvalifikační matice podřízených
 • Každý zaměstnanec má přístup ke svým datům o vzdělávání

plusPortal může být implementován samostatně nebo může sloužit také jako vhodný doplněk standardních personálních systémů různých dodavatelů.

plusPortal můžete rozšířit také o moduly:

Moduly pro personální práci

 • Personalistika
 • Nábor
 • Hodnocení

Moduly určené ke sběru dat a dokladů
pro účetnictví apod.

 • Docházka
 • Volno
 • Odměny
 • Stravenky
 • Pracovní cesty
 • Drobné výdaje
Nahoru