Moodle a GDPR

LMS Moodle umí pracovat v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

 

Koho se týká GDPR v Moodle?

Všech osob nebo organizací, které provozují Moodle na území Evropské unie nebo poskytují služby v Moodle (i) lidem v Evropské unii.

 

Jaké to jsou údaje v Moodle?

Jsou to všechny údaje, které mohou být spojeny s konkrétní osobou. Jde o každý uživatelský účet a všechny aktivity na LMS portálu související s tímto účtem. Dále to jsou údaje na serveru např. protokoly o činnosti apod.

 

Jak to funguje?

Moodle HQ vyvinul speciální moduly, které jsou k dispozici v LMS Moodle od verze 3.5 (případně jako doplňky pro verze 3.3.6 nebo 3.4.3).
Všichni uživatelé s výjimkou administrátorů jsou požádání o udělení souhlasu s pravidly (bez udělení souhlasu není možné pracovat na portálu). Pokud existuje nové pravidlo nebo je aktualizováno existující pravidlo, pak jsou uživatelé opět vyzváni k udělení souhlasu. Při registraci nového účtu jsou uživatelé vyzváni k souhlasu ještě před vyplněním registračního formuláře (včetně případného ověření věku uživatele).

 

Přehled GDPR funkcí

 

Modul Zásady (Policy)

  • nastavení věkové hranice pro souhlas
  • povolení zobrazení konatktu na Pověřence pro ochranu osobních údajů
  • nastavení zásad – jednoduchá i složitější varianta
  • definování zásad (zásady ochrany, zásady třetích stran, zásady pro hosty; verzování / deaktivace / drobné změny)
  • přehled souhlasů

Více na https://docs.moodle.org/35/en/Policies_plugin

Modul Ochrana osobních údajů (Data Privacy)

  • workflow žádostí o export všech osobních údajů / o výmaz osobních údajů
  • z profilu uživatele je možné odeslat žádost
  • odpovědná osoba může žádost zobrazit / schválit / zamítnout
  • definice datového registru (účel a doba uchovávání údajů)

Více na https://docs.moodle.org/35/en/Data_privacy_plugin

Jak nastavit GDPR v Moodle

Doporučujeme správně nastavit GDPR v Moodle a to vzhledem k IT a právním požadavků vaší organizace. GDPR pro administrátory – pokyny pro nastavení v Moodle.

 

Video:

 

Zdroj:
https://docs.moodle.org/35/en/GDPR
https://docs.moodle.org/35/en/GDPR_for_administrators
https://docs.moodle.org/35/en/Policies_plugin