ČD Cargo, a.s

cdcargoSpolečnost PC HELP, a.s., vzešla z řádného výběrového řízení v rámci zakázky na nákup služeb a přímo se podílela na zavedení a vývoji e-learningového vzdělávání v naší společnosti. Interaktivní forma výuky umožnila našim zaměstnancům zapojit se do studia skrze zajímavé prvky, které výuku činí podstatně atraktivnější (např. poslech zvukového doprovodu, animace a další). Dodnes pro naši společnost zajišťuje podpůrné činnosti (technická a systémová podpora) včetně konzultační a uživatelské podpory, vyškolila nového administrátora a pomáhá nebo sama vytváří složitější kurzy k naší plné spokojenosti. Otevřený přístup a ochota zaměstnanců společnosti PC HELP, a.s., pomohla vyvinout plně fungující systém založený na platformě LMS Moodle, který byl v mnoha ohledech přizpůsoben požadavkům společnosti ČD Cargo, a.s., ať už se jedná o vzájemné propojení s personálními informačními systémy, nebo vytvoření specifických nástrojů pro sledování výuky.

 

Cíl projektu

Vývoj e-learningového portálu, včetně vytvoření e-learningových kurzů, zajištění jeho provozu, provozní a uživatelská podpora.

 

Řešení

E-learningový Vzdělávací portál ČD Cargo, a.s., vznikl v rámci projektu z Operačního programu Praha – Adaptabilita „REALIZACE ADAPTAČNÍHO PROGRAMU PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE ČD CARGO, a.s., V KOMBINACI S REALIZACÍ VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO NOVÉ ZAMĚSTNANCE A INTERNÍ LEKTORY“, registrační číslo CZ.2.17/1.1.00/31169, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu. Společnost PC HELP, a.s., v roce 2010 dodala, implementovala – instalovala vzdělávací portál včetně jeho základního nastavení a grafických úprav, vyškolila obsluhu a zajistila provoz e-learningového portálu. Zároveň vytvořila i 15 vzdělávacích kurzů, mj. z oblasti adaptace, EU a tzv. měkkých dovedností – např. Time management, Asertivita, Komunikace, Obchodní vyjednávání, v nástroji LMS Moodle a v případě flashových kurzů v Adobe Captivate. E-learningový portál byl vytvořen a běží na bázi platformy „open source“ LMS systému Moodle, která splňuje veškeré nároky na e-learningové vzdělávání. ČD Cargo, a.s., e-learningový portál využívá k obligatornímu školení zaměstnanců (dopravní, technické, přepravní kurzy, např. požární školení, školení provozních zaměstnanců z předpisů a interních norem včetně testování znalostí) a ostatnímu vzdělávání (nakoupené jazykové kurzy, IT systémy – školení Portál ČD Cargo, a.s., SAP a ostatní interní systémy, nakoupené kurzy MS Office 2010). V rámci Vzdělávacího portálu ČD Cargo, a.s., probíhá také komunikace se zaměstnanci, její nedílnou součástí jsou různé průzkumy, dotazníky a diskusní fóra. V roce 2013 přešlo ČD Cargo, a.s., díky společnosti PC HELP, a.s., na novou verzi Moodle 2.7.

Ing. Jiří Koukol, Ph.D.
Specialista personálního řízení

Kategorie

Firmy

Custom Field

Enter some text here

Sdílet