5 věcí, které musím udělat pro vytvoření kurzu

5 věcí, které musím udělat pro vytvoření kurzu

Předkládáme vám návod v pěti bodech, které je potřeba udělat pro správné vytvoření a nastavení kurzu.

 


1. Nastavení kurzu

V první řadě, musí administrátor Moodle nebo jím pověřená osoba vytvořit nový kurz, do kterého vás přidá do role učitele/lektora. Nyní máte přístup k nastavení kurzu a přidávání klíčových věcí. Dobře si rozmyslete obsah a organizaci činností, dávejte pozor na nastavení formátu kurzu. Osud studujícího obvykle závisí na prvním vstupu uživatele na hlavní stránku kurzu. Při velké složitosti nebo nepřehlednosti se studující mohou v činnostech ztratit, nebo je dělat špatně.

 


2. Zápis do kurzu

LMS Moodle nabízí celou řadu metod, jak zapsat uživatele do kurzu, ať už ručně nebo automaticky. V nastavení uživatelé se vám zobrazí seznam dostupných možností zápisu do kurzu.
(Mějte na mysli, že uživatel musí mít nejprve vytvořený účet, aby mohl být zapsán do kurzu.) Můžete také povolit přístup pro hosta, což je uživatel, který vidí obsah, ale není zapsáni do kurzu. Host nemůže plnit testy, odevzdávat úkoly atp.

 


3. Nastavení hodnocení

Moodle shromažďuje výsledky ze všech činností skrze celý kurz. Chcete-li, aby fungoval správně, musíte se rozhodnout na základě bodování, rozsahu a váhy z každé činnosti pro celkové skóre.
V závislosti na činnostech se používá automatické známkování, nebo činnosti s ručním známkování. Další možnost je také udělení ručního známkování u činností s automatickým známkování, nebo přeznámkování již odevzdaných prací.
Také můžete definovat váhu každé činnosti pro celkové hodnocení. Nebo můžete seskupit známky pro každou sekci a definovat váhu pro každou sekci a činnosti každé sekce.

 


4. Podmínky plnění kurzu a motivační nástroje

Při získávání nových znalostí a zkušeností, můžete použít funkci sledování plnění, která studujícím dává větší přehled při průchodu činnostmi. Další populární nástroj v Moodlu jsou odznaky, které můžete použít pro rozdávání ocenění za jakoukoliv činnost nebo hotový kurz. Vhodným použitím odznaků začnete správně gamifikovat.

 


5. Přidání příběhu cesty vaším kurzem

Ve většině případů je preferován kurz, kde mají účastníci přístup ke všem zdrojům najednou, takže mohou jít svým vlastním tempem. Ale také je možnost nastavení průchodu kurzem, kdy se časově otevírají určité části nebo činnosti a studující mohou mít rozvrženou výuku po částech na určité období. (U tohoto stylu je průchod kurzem zdlouhavější a náchylnější na možné chyby.)
Chcete-li přidat postup skrze kurz a omezit přístup k jednotlivým částem a zdrojům, můžete si vybrat mezi rozmanitými a flexibilními funkcemi.


Souhlasíte s tímto průvodcem? Nebo používáte rozdílný proces k nastavení kurzu?

Přeloženo z http://www.moodlenews.com/2017/the-5-things-teachers-must-do-the-first-time-they-create-a-moodle-course/
Inspirováno dokumentací https://docs.moodle.org/en/Teacher_quick_guide