Moodle plugin: organizační struktura

Moodle plugin: organizační struktura

Modul Organizační struktura je rozšiřující nástroj pro administrátory LMS Moodle.

Tento nástroj umožňuje:

  1. vytvořit hierarchickou strukturu z globálních skupin v systému;
  2. definovat podmínky na uživatelská pole pro automatické zařazení do globálních skupin.

Modul je vytvořen jako rozšiřující plugin (snadná instalace) a pro administrátory je dostupný v administračním menu v sekci Uživatelé.

 

Zobrazení organizační struktury

Umožňuje vytvořit a editovat hierarchickou strukturu postavenou na standardních globálních skupinách. Ke každé skupině umožňuje přiřadit osobu jako manažera a koordinátora.

Takto vytvořená organizační struktura může sloužit například jako podklad pro pokročilý reporting.

 

Podmínky pro automatické plnění globálních skupin

Umožňuje definovat pravidla, pomocí kterých budou uživatelé automaticky zařazování do standardních globálních skupin.

Můžete definovat více podmínek pro jednu globální skupinu. Mezi takovými podmínkami se uplatňuje logický operátor AND nebo OR.

Podmínky lze vytvářet na všechna uživatelská pole.

 

Příklady použití:

  • Sestavení a zobrazení grafické podoby organizační struktury
  • Sestavení struktury přístupu manažerů k reportům svých podřízených
  • Hierarchické uspořádání globálních skupin
  • Automatické plnění globálních skupin na základě údajů převzatých z Active Directory

 

Pokud máte zájem o tento plugin nebo jiné řešení pro Moodle, neváhejte se nám ozvat.